استفاده از کلید واژه در سایت
46 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
در هنگام راه اندازی یک سایت شایسته است که نکاتی مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید یک سری استانداردهایی لحاظ شود که در صورت غفلت از آن، مدیر سایت ناچار است با صرف هزینه زیاد، اقداماتی را انجام تا یک پایگاه به جایگاه مورد نظر خود دست یابد. یکی از این نکات، استفاده از کلید واژه است که در ذیل توضیحات آن آورده می‌شود.
آدرس اینترنتی